Czech Translation & Travel Dictionary


Yes = Ano
No = Ne
Thank you = De^kuji vám
Thank you very much = De^kuji vám mnohokrát
You’re welcome = Prosím
Please = Prosím
Excuse me = Promin^te
Hello = Dobrý den, Ahoj
Goodbye = Na shledanou
Good morning = Dobré jitro
Good afternoon = Dobré odpoledne
Good evening = Dobrý vec^er
Good night = Dobrou noc

Where is …? = Kde je …? (7466 bytes)
How much is the fare? = Kolik stojí cesta?
Ticket = vstupenka, jízdenka, letenka
One ticket to …, please. = Jeden lístek do …, prosím.
Where are you going? = Kam jdete?
Where do you live? = Kde bydlíte?

Train = vlak
Bus = autobus
Subway, Underground = metro
Airport = letis^te^
Bus station = autobusová stanice

Accomodation

Hotel = hotel
Room = pokoj
Reservation = Rezervace
Are there any vacancies for tonight? = Jsouá zdeá ne^jak voln místa na dnes^ní vec^er?
No vacancies = Z^ádná volná místa

Passport = pas

Click the link below for talking dictionaries and other useful Czech language products:
English-Czech Talking Dictionaries