Slovenian Translation & Travel Dictionary


Yes = Ja
No = Ne
Thank you = Hvala
Thank you very much = Hvala lepa
You’re welcome = Ni za kaj
Please = Prosim
Excuse me = Oprosti(te)
Hello = Zxivjo
Goodbye = Adijo
So long = Na svidenje
Good afternoon = Dober dan
Good night = Lahko nocx

Where is …? = Kje je … ?
How much is the fare? = Koliko stane prevoz?
Ticket = Vstopnica, Karta
One ticket to …, please. = Karto do …, prosim.
Where do you live? = Kje zxivisx (zxivite)?

Train = Vlak
Bus = Avtobus
Airport = Letalisxcxe
Train station = Kolodvor

Hotel = Hotel
Room = Soba
Reservation = Rezervacija
Are there any vacancies for tonight? = Je kaksxna prosta soba za to nocx?
No vacancies = Ni prostih sob.

Passport = Potni list